Vremea trezirii

În ultima vreme mulţi dintre cei care au fost dornici să vadă trezirea s-au poticnit de întârzie-rea ei. Mulţi au fost cei care s-au rugat, chiar îndelung, ca Dumnezeu să trimită trezirea. Sunt convins de faptul că rugăciunile lor au fost o tămâie plăcut mirositoare înaintea lui Dumnezeu. Aceste cereri, aduse înaintea lui Dumnezeu, nu ar trebui să contenească. Totuşi, ar trebui să luăm seama la împrejurările spirituale din comunitatea şi biserica noastră şi să aducem rugăciuni specifice înaintea lui Dumnezeu, în cunoştinţă de cauză.
„Poporul Meu este nimicit din lipsa cunoştinţei”, spune profetul Osea. În acest veac al informaţiei, acuza Domnului rămâne aceeaşi: lipsa cunoştinţei (Osea 4:6). O, nu, nu e vorba de lipsa cunoştinţei ştiinţifice, ci de ceva mult mai însemnat: „pentru că în ţară nu este adevăr, nici îndurare, nici cunoştinţă de Dumnezeu” (Osea 4:1). Cât de grave sunt cuvintele profetului din acest verset şi cât de trist este că ne regăsim în aceeaşi situaţie. E limpede că nu este cunoştinţă de Dumnezeu atunci când oamenii păcătuiesc cu atâta uşurătate şi când până şi cei care îi cunosc poruncile se dovedesc aşa de nepăsători. Cuvintele profetului sunt adevărate, deşi astăzi avem nenumăraţi teologi, foarte mulţi pastori şi lucrători creştini, milioane de Biblii şi de cărţi creştine, nu e cunoştinţă de Dumnezeu în ţară. Nu e nevoie să întrebi pe nimeni de doctrina şi convingerile lui religioase, acestea nu sunt decât vorbărie, paravane ale religiozităţii în spatele cărora îşi ascund mustrările conştiinţei. Țara noastră, şi mai specific comunitatea noastră, trebuie să se umple de cunoştinţa lui Dumnezeu, iar sarcina ne revine.
Situaţia se agravează şi mai mult când pricepem că cei răscumpăraţi nu sunt excepţia. Iată ce spune Domnul prin profetul Ieremia: „Să nu se laude înţeleptul cu înţelepciune lui şi să nu se laude cel puternic cu puterea lui; să nu se laude bogatul cu bogăţia lui; ci cel care se laudă, să se laude cu aceasta: că înţelege şi că Mă cunoaşte, că Eu sunt Domnul, care fac îndurare, judecată şi dreptate pe pământ…”(Ieremia 9:23-24). Ştiu că ne întrebăm cu toţii de momentul în care va veni trezirea, dar mai înainte obiceiurile noastre trebuie să se schimbe, ca să nu mai căutăm şi să preţuim talentul, inteligenţa şi bunăstarea, ci pe cel care-L cunoaşte pe Dumnezeu şi care aduce drept dovadă o viaţă de sfinţenie. Pentru că judecata trebuie să înceapă de la casa Domnului la fel trebuie să fie şi cu trezirea. E clar că avem nevoie de trezire pentru că nici nu mai putem ascunde declinul şi delăsarea. Tot mai multe lucruri care erau de neconceput pentru cei din vremurile în care se preţuia sfinţenia au devenit astăzi tolerabile, sau chiar normă. Nu voi spune: „haideţi să interzicem aceste lucruri”, ci haideţi să-L cunoaştem pe Dumnezeu ca să devină şi pentru noi de neconceput. Trezirea în biserică va fi la uşi atunci când vom fi cuceriţi de Dumnezeu, de persoana Sa şi de personalitatea Sa, în momentul în care dorinţa noastră fierbinte va fi să ştim mai multe despre atributele Lui, atunci când timpul nostru de comuniune cu El va fi unul intens, dorind să-L înţelegem mai bine şi nu doar acumulând nişte informaţii din Biblie. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne împovăreze inimile cu această pasiune puternică pentru tot ceea ce înseamnă Dumnezeul nostru, care să se manifeste printr-o cercetare îndelungă a Scripturilor după fiecare fărâmă de adevăr despre El. Mă mai rog ca Duhul Sfânt să facă ca aceste adevăruri să aibă un impact puternic în vieţile noastre, având ca rod sfinţenia, şi astfel cunoaşterea lui Dumnezeu să devină deplină.
În cele din urmă, fiind cuprinşi de această cunoştinţă de Dumnezeu, ne vom simţi îmboldiţi să o împărtăşim. Apostolul Petru ne explică foarte bine menirea: „Dar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, naţiune sfântă, popor dobândit pentru Sine, ca să vestiţi virtuţile Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9). Deoarece această generaţie de creştini duce lipsă de cunoştinţa de Dumnezeu s-a ajuns la o Evanghelie simplificată: patru sau cinci adevăruri pe care trebuie să le ştii dacă vrei să fii mântuit. Ca şi popor dobândit de Dumnezeu pentru Sine noi suntem chemaţi să le vorbim oamenilor despre caracterul lui Dumnezeu, suntem chemaţi să-L înălţăm pe Dumnezeu şi sfinţenia Sa şi temeinicia cerinţelor Lui. Din nou trebuie să spun că o astfel de lucrare depinde în totalitate de Dumnezeu şi de sfatul planului Său. Dar ştim că Duhul Sfânt foloseşte astfel de mărturii ca să convingă inimile oamenilor şi ca să stârnească o astfel de lucrare spre lauda gloriei Sale.

Dudaș Uţu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.